วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ดนตรี


ดนตรีภาคเหนือ
สะล้อ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของทางภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายซอของภาคกลางนิยมใช้บรรเลงในงานพิธีต่างๆ ของภาคเหนือ
อุปกรณ์ที่ใช้ทำ สะล้อ
1.กะลามะพร้าวสำหรับทำกระโหลกซอ
2.ไม้สัก หรือ ไม้เนื้อประดู่ใช้ทำด้ามจับ
3.สายเอ็นสำหรับทำที่สี
4.สายกีต้า
การบรรเลงพลงของผูสีสะล้อตองใชัทักษะความชำนาญอย่างมากถึงจะเกิดความไพเราะ…..

1 ความคิดเห็น:

beauty กล่าวว่า...

ชอบมากๆ