วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตัวฉัน

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสไปโบราณสถาน ณ. ประสาทหินพิมาย
รู้สึกประทับใจในความงดงาม และแปลกประหลาด